Artroskopik Cerrahi: Mersin Ayak Bileği Artroskopisi

Ortopedik cerrahların bugün tedavi ettiği en yaygın problemlerden biri ayak bileği artroskopisidir. Bu yaralanmalar, burkulma, dönme, atlama, ani durma veya ani yön değiştirme gibi acımasız yavaşlama hareketlerini içeren ​​futbol, ​​voleybol, basketbol, ​​kayak gibi yüksek riskli oyunlara katılan sporcularda yaygındır. Ayak bileği artroskopisi nasıl yapılır ve Mersin ayak bileği artroskopisi nerede yapılır?

Mersin Ayak Bileği Artroskopisi Genel Bakış


Yunanca ‘artroskopi’ kelimesinde, ‘artro’, ‘eklem’ anlamına gelir ve ‘scopy’ ‘görmek’ anlamına gelir, yani eklemin içini görmek anlamındadır. Birçok ortopedik cerrahın, bilekte, dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve ayak bileklerinde şişme, sertlik ve yaralanma gibi sorunların tanı veya tedavisi yapabilmek için kullandığı yöntemdir. Artroskopi tekniği, eklemdeki hasarları onarmak, yırtılmış kıkırdak veya ligamanı yeniden yapılandırmak, kırık kemik veya kıkırdak parçalarını çıkarmak ve donmuş omuzları sabitlemek için de kullanılabilir.

Mersin Ayak Bileği Artroskopisi Nasıl Yapılır?

Ayak bileği artroskopisi, malleoler osteotomi veya artrotomi yapılmadan, eklemin görüntülenerek, eklem içinde cerrahi girişim yapılmasına imkan sağlayan endoskopik bir yöntemdir. Eklem çevresindeki yumuşak dokuların patolojilerinde de endoskopik yöntem aynı portal veya farklı portalleri kullanarak tedavi olanağı sağlamaktadır. Diğer eklemlerden (kalça, omuz, diz) farklı olarak ayak bileği artroskopisi tedavisi sırasında ekleminin ön ve arka kompartmanın farklı portallerden ve hastanın pozisyonu değiştirilerek yapılabilir.

Ayak bileği artroskopisi, eklemin anatomik özelliği, patolojilerin yerleşim yeri farklılıkları sebebiyle; ön ve arka ayak bileği artroskopisi olmak üzere iki bölümde incelenir. Ön ayak bileği artroskopisi yönteminde ön-iç ve ön-yan eklem bölgesinin ön ve santral kısmı görüntülenebilirken; arka ayak bileği artroskopisi yöntemi arka portallerden aşil tendonunun birleşme yeri ve önü eklem, ayak bileği ekleminin arkası, bu bölgedeki tendon ve kılıflarına yönelik yapılabilir. Bu nedenle tedavi endoskopi yöntemi ile başlatılırak, artroskopi ile biten bir işlemdir.

Artroskopi Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Artroskopi cerrahisi 2 şekilde uygulanır;

Genel anestezi: Genel anestezi uygulanması durumunda, hastanın prosedür boyunca uykuda kalacağı anlamına gelir.

Spinal veya epidural anestezi: Ameliyat çoğunlukla ayaktan tedavi olarak yapılır. Tüm prosedürün tamamlanması genellikle bir ila iki saat sürer. Artroskopik Yöntemi Neden Seçmelisiniz?
İdeal olarak, genellikle güvenli ve minimum cerrahi sonrası ağrı ve daha az yara izi, hastaneye yatışta önemli ölçüde azalma, daha hızlı iyileşme süreci, işe / okula dönmek için minimum zaman ve rutin aktivitelere ve daha fazla mukavemete izin veren minimal invaziv bir prosedürdür ve ameliyattan sonraki ilk iki hafta kadar erken diz hareket açıklığı.

Leave a Comment